Stuur een e-mail naar:  info@bizzboosters.nl  of bel:  +31 6 45 54 08 21

 • Functioneel
  Functioneel

  Laat ICT uw bedrijfsprocessen optimaal ondersteunen

 • Inkoop
  Inkoop

  Een prettige relatie met leveranciers, maar ook zakelijk waar nodig 

 • ICT huishouding
  ICT huishouding

  Voldoende transparant? Heeft u grip en zijn kosten voorspelbaar?

 • Uw kernactiviteit
  Uw kernactiviteit

  ICT: zelf blijven doen of uitbesteden?

Applicatie uitrol, selectie

Onderhoudsbeheersysteem Waterschap Noorderzijlvest

Implementatiemanager van een nieuw onderhoudsbeheersysteem bij het waterschap Noorderzijlvest. Na aanbesteding middels ‘Best Value Procurement’, heb ik met het projectteam en leverancier in de concretiseringsfase het contract en plan van aanpak afgestemd. Vervolgens is daarna de uitvoeringsfase succesvol doorlopen.

Standaard softwarepakket MEE Groningen

Begin 2015 zijn veel AWBZ taken en de financiering daarvan van zorgaanbieders naar de gemeentelijke overheid en verzekeraars overgeheveld. Hierdoor werd noodzakelijk dat in gebruik zijnde (AWBZ) procesapplicaties moesten worden aangepast of zelfs worden vervangen.

Voor twee zorginstellingen is een pakketselectie traject doorlopen bestaande uit een marktverkenning, opstellen van een pakket van eisen en het doorlopen van een selectieprocedure op basis van die eisen. Als eindresultaat kon een optimaal passend, standaard softwarepakket worden aangeschaft.

Implementatie backoffice applicaties voor 5 gemeenten

Voor 5 samenwerkende gemeenten na een aanbesteding, 4 nieuwe backoffice applicaties van de firma Centric (Burgerzaken, Belastingen, WMO en Financiën) geïmplementeerd voor deze gemeenten. In nauwe samenwerking met leverancier en de betreffende gemeentelijke afdelingen.